Председник Комисије за енологију II

Председник Комисије за енологију II

Иван Смајловић

Рођен је 11.09.1976. године у Панчеву. Поседује више од 17 година радног искуства у систему контроле квалитета и аутентичности прехрамбених производа и алкохолних пића (мед, вино, јака жестока пића, шећер, воћни сокови/концентрати итд.) и широко практично знање у примени анализа стабилних изотопа на састав хране коришћењем различитих врста изотопских аналитичких инструмената и методологија.

Такође, има дугогодишње радно искуство на међународним пројектима, технички је експерт делегације Србије при OIV (Међународна организација за вино и лозу). Тренутно завршава докторске студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Иван Смајловић је 2020. године пред више од 200 техничких експерата из 48 држава чланица Међународне организације за винову лозу и вино (OIV) успешно представио и одбранио иновативну изотопску методу за откривање нелегалних производних пракси у индустрији вина и сокова од грожђа. Овај метод је подржан као нацрт за нову Међународну резолуцију OIV-а за аутентичност вина и сокова од грожђа.

контакт е-маил адреса: ivansmajlovic@yahoo.com

Назад на страницу Сектора за воћарство и производњу јаких алкохолних пића?