СЕКТОР ВОЋАРСТВА И ПРОИЗВОДЊЕ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Доприноси усклађивању постојећих пракси и стандарда, унапређујући услове у примарној воћарској производњи, као и у производњи јаких алкохолних пића, маркетингу производа од воћа, јаких алкохолних пића и помаже да се уваже интереси потрошача.

СТРУКТУРА СЕКТОРА

КОМИСИЈЕ, ПОДКОМИСИЈЕ И РАДНЕ ГРУПЕ СЕКТОРА

 1. Комисија за воћарство
 2. Комисија за енологију II
  • Подкомисија „методе анализа II“
  • Подкомисија „микробиологија II“
  • Подкомисија „технологија II“
  • Подкомисија „Спецификације II“
 3. Комисија за економију и право
  • Подкомисија „Право и информације за потрошаче II“
  • Тренинг
  • Економска анализа, тржиште и конзумација
  • Статистика
 4. Комисија „Безбедност и здравље II“
  • Здравствена безбедност II
  • Исхрана и здравље II

КО СМО МИ?

ПРЕДСЕДНИЦИ КОМИСИЈА СЕКТОРА ВОЋАРСТВА И ПРОИЗВОДЊЕ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Председници Комисија координирају рад Комисија и Подкомисија. Бирају се гласањем од стране Секретаријата и научног Комитета Кластера на 2 године.

За свој рад одговарају Извршном директору Сектора воћарства и производње јаких алкохолних пића.

Отворена позиција

Председник Комисије за воћарство

Биографија…

Иван Смајловић

Председник Комисије за енологију II

Биографија…

Др Слободан Аџић

Председник Комисије за економију и право

Биографија…

Отворена позиција

Председник Комисије „Безбедност и здравље II“

Биографија…

Желите ли да се придружите раду одређеног стручног радног тела Кластера?

Кластер позива све стручне људе (инжењере пољопривреде, технологе, агроекономисте, хемичаре, докторе наука, и др.) који желе да помогну у раду стручних радних тела Кластера. Стручњаци не морају нужно бити и чланови Кластера уколико желе да учествују у раду одређених стручних радних тела – Комисија или Подкомисија. Рад у стручним радним телима отвара могућности за стручњаке да се међусобно повезују, успостављају контакте за будућу сарадњу, буду у току са свим новостима у одређеној стручној области и стварају референце за будуће послове и договарају пројекте од значаја.

Поднесите захтев за приступање одређеном стручном радном телу (СРТ) Кластера >

Размишљате да нам се придружите?

Попуните захтев за приступање чланству Кластера>