Председник Комисије за енологију I

Председник Комисије за енологију I

Др Маргарита Смајловић (Зенина)

Маргарита Смајловић дипломирала је на Московском државном универзитету за производњу хране 2009. године као диплoмирани инжењер по специјалности прехрамбена технологија и винарство. 2018. године успешно завршила докторски образовни програм у области „Индустријска екологија и биотехнологија“ и стекла диплому квалификације „Истраживач. Предавач-истраживач“. У марту 2020. године стекла звање доктора техничких наука у Руској Федерацији. Докторска дисертација се бавила темом развоја новог алгоритма за процену аутентичности вина и географског порекла вина и сродних производа коришћењем изотопских методологија.

Има више од 12 година искуства у области истраживања и производње јаких алкохолних пића и безалкохолних пића. Главна пажња њених радних активности и даље остаје на студијама контроле квалитета алкохолних пића које су укључивале и провере аутентичности. Главна експертиза стечена је у области анализе стабилног изотопског састава у компонентама винове лозе и алкохолних производа (нпр. вино, коњак, пенушаво вино, јабуковача, етанол, ракије, вотка, итд.) коришћењем специјалних изотопских техника као што су IRMS, EIM Pyro, Flash HT, TC/EA, Gasbench II итд.

Активно је учествовала у различитим врстама научних програма на националном и међународном нивоу за проучавање квалитета и безбедности прехрамбених производа биљног порекла. Учествује на истраживачким конференцијама, конгресима, радионицама као говорник и/или ко-аутор и едукативним програмима. Укупан број научних публикација као ко-аутор је више од 23.

Од 2021. године је део ЕУ пројекта «SuchAQuality» (Marie Sklodowska-Curie Actions) и спроводи експериментална истраживања шећера, меда и меласе грожђа различитог порекла коришћењем IRMS техника.

„Само јака регулаторна основа за поступак контроле квалитета домаће робе, увоза и извоза, као и сертификација процеса производње и стандардизација технологије традиционалне хране и јаких алкохолних пића, помогли би регистрованим произвођачима и потрошачима да буду заштићенији од страни владе па и конзумирају квалитетније прехрамбене производе. Једино специјализоване лабораторије са новим високотехнолошким аналитичким методама и искусним особљем могу дати поуздане резултате о стварном проценту природних и аутентичних прехрамбених производа на тржишту“ – каже г-ђа Смајловић

контакт е-маил адреса: margarita@ana-lab.rs

Назад на страницу Сектора за винарство и виноградарство?