СЕКТОР ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Доприноси усклађивању постојећих пракси и стандарда, унапређујући услове за производњу и маркетинг производа од винове лозе и вина и помаже да се уваже интереси потрошача.

СТРУКТУРА СЕКТОРА

КОМИСИЈЕ, ПОДКОМИСИЈЕ И РАДНЕ ГРУПЕ СЕКТОРА

 1. Комисија за виноградарство
 2. Комисија за енологију I
  • Подкомисија „методе анализа“
  • Подкомисија „микробиологија“
  • Подкомисија „технологија“
  • Подкомисија „Спецификације“
 3. Комисија за економију и право
  • Подкомисија „Право и информације за потрошаче“
  • Тренинг
  • Економска анализа, тржиште и конзумација
  • Статистика
 4. Комисија „Безбедност и здравље I“
  • Здравствена безбедност I
  • Исхрана и здравље I

КО СМО МИ?

ПРЕДСЕДНИЦИ И КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА СЕКТОРА ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Председници Комисија координирају рад Комисија и Подкомисија. Бирају се гласањем од стране Секретаријата и научног Комитета Кластера на 2 године.

За свој рад одговарају Извршном директору Сектора винарства и виноградарства.

Катарина Делић

Председник Комисије за виноградарство

Биографија…

Др Маргарита Смајловић

Председник Комисије за енологију I

Биографија…

Др Слободан Аџић

Председник Комисије за економију и право

Биографија…

Др Милица Мирковић

Председник Подомисије “Микробиологија”

Биографија…


Желите ли да се придружите раду одређеног стручног радног тела Кластера?

Кластер позива све стручне људе (инжењере пољопривреде, технологе, агроекономисте, хемичаре, докторе наука, и др.) који желе да помогну у раду стручних радних тела Кластера. Стручњаци не морају нужно бити и чланови Кластера уколико желе да учествују у раду одређених стручних радних тела – Комисија или Подкомисија. Рад у стручним радним телима отвара могућности за стручњаке да се међусобно повезују, успостављају контакте за будућу сарадњу, буду у току са свим новостима у одређеној стручној области и стварају референце за будуће послове и договарају пројекте од значаја.

Поднесите захтев за приступање одређеном стручном радном телу (СРТ) Кластера >

Размишљате да нам се придружите?

Попуните захтев за приступање чланству Кластера>