СТРУЧНА РАДНА ТЕЛА

НАША ЕКСПЕРТИЗА

СТРУЧНА РАДНА ТЕЛА КАЛСТЕРА “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ”

Стручна радна тела (СРТ)Кластера “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ” су специјализована за рад и доношење предлога техничких стандарда и техничких специфиакција, стратешких докумената од значаја за ресорне секторе Кластера, као и доношење предлога подзаконских и законских аката за подношење на разматрање ресорним Министарствима Републике Србије.

Стручна радна тела Кластера уско сарађују са Институтом за стандардизацију Републике Србије и предлажу стручњаке из својих редова за рад у Комисијама Института. Кластер такође сарађује и са ресорним Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, али и другим Министарствима Републике Србије од значаја и подноси предлоге нових подзаконских и законских аката који се тичу производње, пласмана и промета производа, а ради јачања конкурентности домаћих произвођача на тржишту Србије.

ШТА МИ РАДИМО?

СЕКТОРИ КЛАСТЕРА “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ”

СЕКТОР ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРДСТВА

Доприноси усклађивању постојећих пракси и стандарда, унапређујући
услове за производњу и маркетинг производа од винове лозе и вина и помаже да се уваже интереси потрошача.

Сазнајте више →

СЕКТОР ВОЋАРСТВА И ПРОИЗВОДЊЕ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Доприноси усклађивању постојећих пракси и стандарда, унапређујући услове у примарној воћарској производњи, као и у производњи јаких алкохолних пића, маркетингу производа од воћа, јаких алкохолних пића и помаже да се уваже интереси потрошача.

Сазнајте више →

СЕКТОР МЕДА

Доприноси усклађивању постојеће добре пчеларске праксе, унапређује услове у пчеларству, промету меда и других производа од пчела, унапређује маркетинг и помаже да се уваже интереси потрошача.

Сазнајте више →


Желите да постанете део Стручног тела Кластера?

Кластер позива све стручне људе (инжењере пољопривреде, технологе, агроекономисте, хемичаре, докторе наука, и др.) који желе да помогну у раду стручних радних тела Кластера. Стручњаци не морају нужно бити и чланови Кластера уколико желе да учествују у раду одређених стручних радних тела – Комисија или Подкомисија. Рад у стручним радним телима отвара могућности за стручњаке да се међусобно повезују, успостављају контакте за будућу сарадњу, буду у току са свим новостима у одређеној стручној области и стварају референце за будуће послове и договарају пројекте од значаја.

Поднесите захтев за приступање одређеном стручном радном телу (СРТ) Кластера >

Попуните захтев како бисте постали део нашег Стручног тела