Председник Подкомисије “микробиологија”

Председник Подомисије “микробиологија”

Др Милица Мирковић

Доктор микробиологије хране, ванредни професор на Катедри за индустријску микробиологију Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, стекла је искуство у микробиологији хране, изолацији бактерија млечне киселине из традиционалног сира Србије и њиховој карактеризацији. Компетентан у области молекуларне микробиологије (ПЦР, ДНК и РНК изолација, ин виво тестови) за идентификацију бактерија и антимикробних једињења. Др Милица Мирковић објавила је и искомуницирала укупно 54 научна рада, укључујући и докторску дисертацију.

Е-маил адреса: petrusicm@agrif.bg.ac.rs