ШТА ИМАМ ЈА ОД КЛАСТЕРА?

КЛАСТЕР СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ОБЕЗБЕЂУЈЕ:

 • Заједнички наступ у заштити домаћег тржишта од нелојалне конкуренције, сиве зоне промета и увозне робе са дампинг ефектом домаћим произвођачима,
 • Кроз сарадњу са удружењима потрошача финансира њихове независне активности испитивања производа (мед, вино, ракија) на аутентичност и економске преваре са тржишта Србије, а у складу са Законом,
 • Предузимање радњи против нелегалног промета и производа сумњивог квалитета као што су мед, вино, ракија, и др.,
 • За све активне чланове Кластера “УЈЕДИЊЕНИ ЗА КВАЛИТЕТ” лабораторија АНА ЛАБ ДОО из Панчева одобрава попуст на све своје услуге испитивања аутентичности производа од 10%. Актуелне цене можете погледати на следећем ЛИНК-у
 • Могућност пријављивања нелегалних произвођача не у своје име, већ у име и под заштитом Кластера, као и анонимних пријава нелегалног промета и сумњивих производа на тржишту,
 • Стручна помоћ и консултације у производњи и примени енолошких поступака и енолошких средстава ради истицања специфичности назначених производа (Кластер пружа организациону помоћ својим члановима, ради унапређења нјиховог рада, организационог јачања и спремности за спровођење свих планираних задатака),
 • Присутност у медијима,
 • Консултантска подршка члановима Кластера (Члановима Кластера на располагању свакога дана стоји и стручна служба Кластера,
 • Организовање саветовања, семинара и других облика усавршавања својих чланова у производњи вина, јаких алкохолних пића, меда и других производа,
 • Учествовање у раду стручних радних тела Кластера (комисијама и подкомисијама за доношење предлога нацрта техничких стандарда, спецификација, норматива, рад на припреми битних докумената као и предлагање доношења и израда предлога законских и подзаконских аката, и др.),
 • Међусекторска сарадња на темама од значаја између виноградара, воћара, произвођача
  вина, произвођача јаких алкохолних пића и пчелара и др.,
 • Проналажење потребних контаката за решавање проблема у производњи,
 • Стручна правна помоћ члановима Кластера у правним предметима које могу имати,
 • Заједнички наступ на иностраним тржиштима,
 • Повећање сарадње са ресорним Министарством пољопривреде и инспекцијским службама
  на терену,
 • Сарадња са другим организацијама (Друштва за заштиту потрошача, едукација потрошача и др.),
 • Сарадња са сличним организацијама у региону и свету,
 • Учествовање на пројектима од значаја за чланове Кластера;
 • Спровођење техничких студија и промоција свих мера које могу да унапреде услове у производњи, промоцији, маркетингу и продаји,
 • Заштита интереса свих својих чланова на тржишту,
 • Обезбеђивање неопходних информација од значаја својим члановима (Viber група Кластера за тренутно информисање о свим активностима Кластера; преко интернет форума Кластера, чланови директно могу да постављају питања и да добију брзе одговоре),
 • Организовање научно-пословних конференција на тему конкурентности, проблема, изазова у производњи и продаји, довођења кључних говорника и других гостију и партнера из света,
 • Организовање заједничких фестивала и сајмова,
 • Кластер својим члановима пружа могућност бесплатних предавања и радионица.

И још много, много тога…